[۱۴۴۰ اِجُّمعَة ۱۵ رجب] [عضويت در پورتال] [ورود به پورتال]
Skip Navigation Links

1) محیی الدین ابن عربی: متمرّدین از امر رسول الله از جیش اُسامه دچار خسران و زیانی عظیم گردیده اند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1324
2) شیخ احمد احسائی و شاگردانش، گل سرسبد مخالفان با عرفان خداوندی هستند؛ که زمین را فاسد و نسل بشر را فاسد و خراب نمودند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1316
3) عظمت و نورانیّت قبر حضرت معصومه سلام الله علیها و قبرستان شیخان در بیان حضرت حدّاد شخصيتهای تاریخی بازديد: 2009
4) کرامات حضرت عبد العظیم علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1484
5) تحلیل و بررسی سیاست شیطانیّه مأمون علیه امام رضا علیه السّلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1252
6) در احوالات حضرت ابوطالب و حضرت فاطمه بنت اسد، پدر و مادر امیر المؤمنین علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 4853
7) مالک نمونه بارز آخوند درباری بود که برای خشنودی حکومت منصور بسیاری از روایات را از کتاب خود حذف و اسقاط نمود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1307
8) منصور امر نمود تا مالک، کتاب «موطّأ» (توضیح المسائل وقت) را تدوین نماید و سپس آن را به زور تازیانه در تمام بلاد انتشار داد. شخصيتهای تاریخی بازديد: 1960
9) ریشه علوم فقهای اربعه عامه به امام صادق علیه السلام منتهی می شود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1329
10) امام احمد حنبل با استناد به کتاب و سنت لعن بر یزید و برخی از صحابه را جائز می داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 2448
11) شرح حال احمد بن حنبل یکی از ائمه اربعه اهل تسنن شخصيتهای تاریخی بازديد: 4062
12) شرح حال ابو حنیفه از ائمه فقه عامه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2547
13) رد امام صادق علیه السلام بر ابوحنیفه در مورد رأی و قیاس شخصيتهای تاریخی بازديد: 1510
14) شافعی بر خلاف ابوحنیفه عمل به رأی و قیاس را جائز نمی داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1214
15) شافعی اهل بیت پیامبر را دوست می داشت لکن به خلافت غاصبین ولایت هم معتقد بود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1107
16) اشعار شافعی در حب آل محمد علیهم السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1493
17) شرح حال محمد بن ادریس شافعی از ائمه اربعه اهل تسنّن شخصيتهای تاریخی بازديد: 1614
18) قضیه تاریخیه ننگین از عائشه: برای آنکه مردان بزرگسال با وی محرم شوند دستور می داد تا پنج بار از پستان خواهرش شیر بخورند شخصيتهای تاریخی بازديد: 6960
19) قیاس منطقی بر جواز لعن شیخین شخصيتهای تاریخی بازديد: 1893
20) علمای عامه ابوحنیفه و پیروانش را گمراه می دانند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1254
21) شهادت علمای عامه بر تهی بودن ابوحنیفه از علم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1165
22) استهزاء و مخالفتهای صریح ابوحنیفه با کتاب و سنت شخصيتهای تاریخی بازديد: 1371
23) گفتار خطیب بغدادی در ذکر موارد انحرافات عقیدتی و فتوائی ابو حنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2456
24) ابو حنیفه شریعت پیامبر را واژگون کرد و راه و مسلک آنرا مشوَش نمود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1446
25) مدت حمل زنان از نظر عامه و مدت حمل شافعی شخصيتهای تاریخی بازديد: 1731
26) ارتباط تنگاتنگ شیطان و ابوحنیفه در تمسّک به قیاس شخصيتهای تاریخی بازديد: 1445
27) اختلاف مسئله بین خدا و ابوحنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1282
28) دو کرامت چشمگیر از قبر ابوحنیفه ! ! ! شخصيتهای تاریخی بازديد: 6626
29) عبارات کوبنده بزرگان اهل سنت علیه ابو حنیفه و مذهب ساختگیش شخصيتهای تاریخی بازديد: 1090
30) کیفیت نماز خواندن به فتوای ابو حنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2844
31) مخالفتهای صریح ابوحنیفه با شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1228
32) مناقب ساختگی برای ابو حنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1524
33) شرح حال مالک بن انس از ائمه فقه عامه شخصيتهای تاریخی بازديد: 5075
34) شاگردی ابوحنیفه در محضر امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 3884
35) شاگردی مالک در محضر امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1394
36) نه ابومسلم خراسانی و نه ابوسلمه، هیچ کدام از اهل ولایت و طرفداران امام صادق علیه السلام نمی باشد شخصيتهای تاریخی بازديد: 2849
37) علت اساسی احضارهای بی جهت امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1203
38) امام صادق علیه السلام از بعضی از احوال مجهول عباس عموی پیامبر پرده بر می دارد شخصيتهای تاریخی بازديد: 2017
39) منصور دوانیقی در خسّت نفس و خسیس بودن و رذالت طبع، سرآمد بنی عباس بود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1571
40) منصور دوانیقی امان مؤکّد می داد و می کشت شخصيتهای تاریخی بازديد: 1514
41) منصور دوانیقی و جنایات هولناک و تکاندهنده اش شخصيتهای تاریخی بازديد: 11619
42) بسیاری از خلفای جور در ابتدای امر، اهل علم و زهد و عبادت بوده اند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1718
43) شجره خبیثه بنی امیّه – جنایات حجّاج و عبدالملک بر شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 3559
44) قیام مختار و مدح او شخصيتهای تاریخی بازديد: 1423
45) شجره خبیثه بنی امیه – بیان برخی از سیره و نهج و روش معاویه با شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1300
46) ائمّۀ چهارگانه اهل تسنّن در زمان خود از مردم عادی بوده اند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1067
47) در بیان مخالفتهای عمر با نصوص پیامبر – عمر نماز میّت را تغییر داد شخصيتهای تاریخی بازديد: 1042
48) در بیان مخالفتهای عمر با نصوص پیامبر – عمر با تحریم تدوین سنّت، عامّه را دچار سرگردانی کرد شخصيتهای تاریخی بازديد: 1258
49) غارتهای معاویه توسط بسر بن ارطاة شخصيتهای تاریخی بازديد: 2260
50) غارتهای معاویه توسط ضحاک بن قیس فهری و نعمان بن بشیر شخصيتهای تاریخی بازديد: 3148
51) غارتهای معاویه بر ولایات امیر المؤمنین علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1763
52) خونخواهی دروغین معاویه از عثمان بهانه ای برای خلافت شخصيتهای تاریخی بازديد: 2021
53) شجره خبیثه بنی امیه – گزیده ای از رذالتهای معاویه لعنت الله علیه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2197
54) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات سلیمان بن عبد الملک شخصيتهای تاریخی بازديد: 2705
55) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات ولید بن عبد الملک و والیان او شخصيتهای تاریخی بازديد: 3278
56) نکاتی پیرامون شخصیت عمر بن عبد العزیز شخصيتهای تاریخی بازديد: 1732
57) اقرار عمر بن عبد العزیز بر افضلیت امیر المؤمنین علیه السلام در جریان یک مناظره شخصيتهای تاریخی بازديد: 2831
58) جنایات تکان دهنده صلاح الدین ایوبی علیه شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 70074
59) معاویه مکّار غدّار نابکار، تثبیت کننده طاغوتیت و نابودکننده آئین رسول الله شخصيتهای تاریخی بازديد: 1295
60) موسی مبرقع (فرزند امام جواد علیه السلام) مورد تأیید امام زمان خویش نبود شخصيتهای تاریخی بازديد: 2206
61) نمونه ای از عناد آلوسی صاحب «تفسیر روح المعانی» علیه شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 5968
62) چرا احادیث ابوهریره از سائر اصحاب بیشتر است؟ شخصيتهای تاریخی بازديد: 1902
63) روایات ساختگی ابوهریره در فضل عثمان و معاویه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1821
64) فسق و فجور و جنایات بی شمار سمرة بن جندب و زیاد بن سمیه دست نشاندگان معاویه شخصيتهای تاریخی بازديد: 4832
65) معاویه یکّه تاز میدان نفاق و تزویر، با تغییر سنّت رسول الله، اسلام را واژگون کرد. شخصيتهای تاریخی بازديد: 1832
66) معاویه و درباریانش غرق در سفره های رنگین شخصيتهای تاریخی بازديد: 1375
67) تعابیر علمای اهل تسنّن در هجو ابوهریره شخصيتهای تاریخی بازديد: 1325
68) عالمان سنّی از اسرائیلیات و دروغ پردازیهای کعب و وهب پرده بر می دارند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1369
69) چرا عبد الملک مروان بیت المقدس را ترویج داد؟ شخصيتهای تاریخی بازديد: 2598
70) یکی از مصادیق أعظم شجره خبیثه طائفه بنی امیّه هستند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1425
71) شجره خبیثه بنی امیه – معاویه خود را امین وحی خدا می داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1411
72) شجره خبیثه بنی امیه – کسانی که در جعل خبر ید طولائی داشتند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1492
73) شجره خبیثه بنی امیه – معاویه کاتب وحی نبوده است شخصيتهای تاریخی بازديد: 2864
74) اسلام معاویه‌! شخصيتهای تاریخی بازديد: 1385
75) شجره خبیثه بنی امیه – ابو سفیان از مؤلّفة قلوبهم و از طلقاء بود شخصيتهای تاریخی بازديد: 2416
76) شجره خبیثه بنی امیه – دشمنی های آشکار ابوسفیان با پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1582
77) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات یزید پلید شخصيتهای تاریخی بازديد: 1735
78) شجره خبیثه بنی امیه – کیفیت روی کار آمدن معاویه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1493
79) شجره خبیثه بنی امیه – ابو سفیان را بهتر بشناسیم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1385
80) شجره خبیثه بنی امیه – دشمنان سرسخت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بنی امیه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1155
81) در احوالات ابن ملجم قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 3532
82) افتخار ابو حنیفه به شاگردی امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1332
83) احتمالات بسیار در اینکه ذوالقرنین کیست؟ تفسيرآيات بازديد: 10447
84) قصه ذوالقرنین تفسيرآيات بازديد: 2473
85) مخالفت اشعث بن قیس با امیرالمؤمنین علیه السّلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1946
ساختاري تعريف نشده

خدمات
Skip Navigation Links
تشريح مطالب و موضوعات معارف
دروس حوزویExpand <a href='http://www.maktabevahy.org/Services/mediaGallery/?&OId=620'>دروس حوزوی</a>
پرسش و پاسخ
کتابخانهExpand کتابخانه
گنجينه تصاوير
مقالات
تابلو اعلانات
نقشهExpand  نقشه


درباره ما | صفحه اصلی | گنجينه تصاوير | پرسش و پاسخ | تماس با ما |نقشه سايت
کلیه حقوق در انحصار پرتال مکتب وحی میباشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است