[۱۴۳۹ اِلأِثنين ۶ رمضان] [عضويت در پورتال] [ورود به پورتال]
Skip Navigation Links

1) محیی الدین ابن عربی: متمرّدین از امر رسول الله از جیش اُسامه دچار خسران و زیانی عظیم گردیده اند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1251
2) شیخ احمد احسائی و شاگردانش، گل سرسبد مخالفان با عرفان خداوندی هستند؛ که زمین را فاسد و نسل بشر را فاسد و خراب نمودند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1220
3) عظمت و نورانیّت قبر حضرت معصومه سلام الله علیها و قبرستان شیخان در بیان حضرت حدّاد شخصيتهای تاریخی بازديد: 1925
4) کرامات حضرت عبد العظیم علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1431
5) تحلیل و بررسی سیاست شیطانیّه مأمون علیه امام رضا علیه السّلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1213
6) در احوالات حضرت ابوطالب و حضرت فاطمه بنت اسد، پدر و مادر امیر المؤمنین علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 4655
7) مالک نمونه بارز آخوند درباری بود که برای خشنودی حکومت منصور بسیاری از روایات را از کتاب خود حذف و اسقاط نمود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1204
8) منصور امر نمود تا مالک، کتاب «موطّأ» (توضیح المسائل وقت) را تدوین نماید و سپس آن را به زور تازیانه در تمام بلاد انتشار داد. شخصيتهای تاریخی بازديد: 1798
9) ریشه علوم فقهای اربعه عامه به امام صادق علیه السلام منتهی می شود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1231
10) امام احمد حنبل با استناد به کتاب و سنت لعن بر یزید و برخی از صحابه را جائز می داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 2332
11) شرح حال احمد بن حنبل یکی از ائمه اربعه اهل تسنن شخصيتهای تاریخی بازديد: 3870
12) شرح حال ابو حنیفه از ائمه فقه عامه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2397
13) رد امام صادق علیه السلام بر ابوحنیفه در مورد رأی و قیاس شخصيتهای تاریخی بازديد: 1423
14) شافعی بر خلاف ابوحنیفه عمل به رأی و قیاس را جائز نمی داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1139
15) شافعی اهل بیت پیامبر را دوست می داشت لکن به خلافت غاصبین ولایت هم معتقد بود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1047
16) اشعار شافعی در حب آل محمد علیهم السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1408
17) شرح حال محمد بن ادریس شافعی از ائمه اربعه اهل تسنّن شخصيتهای تاریخی بازديد: 1518
18) قضیه تاریخیه ننگین از عائشه: برای آنکه مردان بزرگسال با وی محرم شوند دستور می داد تا پنج بار از پستان خواهرش شیر بخورند شخصيتهای تاریخی بازديد: 6458
19) قیاس منطقی بر جواز لعن شیخین شخصيتهای تاریخی بازديد: 1802
20) علمای عامه ابوحنیفه و پیروانش را گمراه می دانند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1185
21) شهادت علمای عامه بر تهی بودن ابوحنیفه از علم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1096
22) استهزاء و مخالفتهای صریح ابوحنیفه با کتاب و سنت شخصيتهای تاریخی بازديد: 1285
23) گفتار خطیب بغدادی در ذکر موارد انحرافات عقیدتی و فتوائی ابو حنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2290
24) ابو حنیفه شریعت پیامبر را واژگون کرد و راه و مسلک آنرا مشوَش نمود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1358
25) مدت حمل زنان از نظر عامه و مدت حمل شافعی شخصيتهای تاریخی بازديد: 1602
26) ارتباط تنگاتنگ شیطان و ابوحنیفه در تمسّک به قیاس شخصيتهای تاریخی بازديد: 1382
27) اختلاف مسئله بین خدا و ابوحنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1227
28) دو کرامت چشمگیر از قبر ابوحنیفه ! ! ! شخصيتهای تاریخی بازديد: 5944
29) عبارات کوبنده بزرگان اهل سنت علیه ابو حنیفه و مذهب ساختگیش شخصيتهای تاریخی بازديد: 1032
30) کیفیت نماز خواندن به فتوای ابو حنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2651
31) مخالفتهای صریح ابوحنیفه با شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1162
32) مناقب ساختگی برای ابو حنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1433
33) شرح حال مالک بن انس از ائمه فقه عامه شخصيتهای تاریخی بازديد: 4765
34) شاگردی ابوحنیفه در محضر امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 3620
35) شاگردی مالک در محضر امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1289
36) نه ابومسلم خراسانی و نه ابوسلمه، هیچ کدام از اهل ولایت و طرفداران امام صادق علیه السلام نمی باشد شخصيتهای تاریخی بازديد: 2703
37) علت اساسی احضارهای بی جهت امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1138
38) امام صادق علیه السلام از بعضی از احوال مجهول عباس عموی پیامبر پرده بر می دارد شخصيتهای تاریخی بازديد: 1956
39) منصور دوانیقی در خسّت نفس و خسیس بودن و رذالت طبع، سرآمد بنی عباس بود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1483
40) منصور دوانیقی امان مؤکّد می داد و می کشت شخصيتهای تاریخی بازديد: 1445
41) منصور دوانیقی و جنایات هولناک و تکاندهنده اش شخصيتهای تاریخی بازديد: 10356
42) بسیاری از خلفای جور در ابتدای امر، اهل علم و زهد و عبادت بوده اند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1613
43) شجره خبیثه بنی امیّه – جنایات حجّاج و عبدالملک بر شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 3411
44) قیام مختار و مدح او شخصيتهای تاریخی بازديد: 1352
45) شجره خبیثه بنی امیه – بیان برخی از سیره و نهج و روش معاویه با شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1233
46) ائمّۀ چهارگانه اهل تسنّن در زمان خود از مردم عادی بوده اند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1014
47) در بیان مخالفتهای عمر با نصوص پیامبر – عمر نماز میّت را تغییر داد شخصيتهای تاریخی بازديد: 980
48) در بیان مخالفتهای عمر با نصوص پیامبر – عمر با تحریم تدوین سنّت، عامّه را دچار سرگردانی کرد شخصيتهای تاریخی بازديد: 1202
49) غارتهای معاویه توسط بسر بن ارطاة شخصيتهای تاریخی بازديد: 2102
50) غارتهای معاویه توسط ضحاک بن قیس فهری و نعمان بن بشیر شخصيتهای تاریخی بازديد: 3033
51) غارتهای معاویه بر ولایات امیر المؤمنین علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1624
52) خونخواهی دروغین معاویه از عثمان بهانه ای برای خلافت شخصيتهای تاریخی بازديد: 1866
53) شجره خبیثه بنی امیه – گزیده ای از رذالتهای معاویه لعنت الله علیه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2092
54) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات سلیمان بن عبد الملک شخصيتهای تاریخی بازديد: 2437
55) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات ولید بن عبد الملک و والیان او شخصيتهای تاریخی بازديد: 3044
56) نکاتی پیرامون شخصیت عمر بن عبد العزیز شخصيتهای تاریخی بازديد: 1594
57) اقرار عمر بن عبد العزیز بر افضلیت امیر المؤمنین علیه السلام در جریان یک مناظره شخصيتهای تاریخی بازديد: 2747
58) جنایات تکان دهنده صلاح الدین ایوبی علیه شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 65472
59) معاویه مکّار غدّار نابکار، تثبیت کننده طاغوتیت و نابودکننده آئین رسول الله شخصيتهای تاریخی بازديد: 1232
60) موسی مبرقع (فرزند امام جواد علیه السلام) مورد تأیید امام زمان خویش نبود شخصيتهای تاریخی بازديد: 2116
61) نمونه ای از عناد آلوسی صاحب «تفسیر روح المعانی» علیه شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 5449
62) چرا احادیث ابوهریره از سائر اصحاب بیشتر است؟ شخصيتهای تاریخی بازديد: 1777
63) روایات ساختگی ابوهریره در فضل عثمان و معاویه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1683
64) فسق و فجور و جنایات بی شمار سمرة بن جندب و زیاد بن سمیه دست نشاندگان معاویه شخصيتهای تاریخی بازديد: 4630
65) معاویه یکّه تاز میدان نفاق و تزویر، با تغییر سنّت رسول الله، اسلام را واژگون کرد. شخصيتهای تاریخی بازديد: 1716
66) معاویه و درباریانش غرق در سفره های رنگین شخصيتهای تاریخی بازديد: 1307
67) تعابیر علمای اهل تسنّن در هجو ابوهریره شخصيتهای تاریخی بازديد: 1275
68) عالمان سنّی از اسرائیلیات و دروغ پردازیهای کعب و وهب پرده بر می دارند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1286
69) چرا عبد الملک مروان بیت المقدس را ترویج داد؟ شخصيتهای تاریخی بازديد: 2419
70) یکی از مصادیق أعظم شجره خبیثه طائفه بنی امیّه هستند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1343
71) شجره خبیثه بنی امیه – معاویه خود را امین وحی خدا می داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1361
72) شجره خبیثه بنی امیه – کسانی که در جعل خبر ید طولائی داشتند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1439
73) شجره خبیثه بنی امیه – معاویه کاتب وحی نبوده است شخصيتهای تاریخی بازديد: 2732
74) اسلام معاویه‌! شخصيتهای تاریخی بازديد: 1344
75) شجره خبیثه بنی امیه – ابو سفیان از مؤلّفة قلوبهم و از طلقاء بود شخصيتهای تاریخی بازديد: 2307
76) شجره خبیثه بنی امیه – دشمنی های آشکار ابوسفیان با پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1509
77) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات یزید پلید شخصيتهای تاریخی بازديد: 1649
78) شجره خبیثه بنی امیه – کیفیت روی کار آمدن معاویه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1405
79) شجره خبیثه بنی امیه – ابو سفیان را بهتر بشناسیم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1309
80) شجره خبیثه بنی امیه – دشمنان سرسخت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بنی امیه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1103
81) در احوالات ابن ملجم قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 3341
82) افتخار ابو حنیفه به شاگردی امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1262
83) احتمالات بسیار در اینکه ذوالقرنین کیست؟ تفسيرآيات بازديد: 10143
84) قصه ذوالقرنین تفسيرآيات بازديد: 2340
85) مخالفت اشعث بن قیس با امیرالمؤمنین علیه السّلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1890
ساختاري تعريف نشده

خدمات
Skip Navigation Links
تشريح مطالب و موضوعات معارف
دروس حوزویExpand <a href='http://www.maktabevahy.org/Services/mediaGallery/?&OId=620'>دروس حوزوی</a>
پرسش و پاسخ
کتابخانهExpand کتابخانه
گنجينه تصاوير
مقالات
تابلو اعلانات
نقشهExpand  نقشه


درباره ما | صفحه اصلی | گنجينه تصاوير | پرسش و پاسخ | تماس با ما |نقشه سايت
کلیه حقوق در انحصار پرتال مکتب وحی میباشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است