[۱۴۳۸ اِلأَربِعا ۲۹ رجب] [عضويت در پورتال] [ورود به پورتال]
Skip Navigation Links

1) محیی الدین ابن عربی: متمرّدین از امر رسول الله از جیش اُسامه دچار خسران و زیانی عظیم گردیده اند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1066
2) شیخ احمد احسائی و شاگردانش، گل سرسبد مخالفان با عرفان خداوندی هستند؛ که زمین را فاسد و نسل بشر را فاسد و خراب نمودند شخصيتهای تاریخی بازديد: 971
3) عظمت و نورانیّت قبر حضرت معصومه سلام الله علیها و قبرستان شیخان در بیان حضرت حدّاد شخصيتهای تاریخی بازديد: 1675
4) کرامات حضرت عبد العظیم علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1301
5) تحلیل و بررسی سیاست شیطانیّه مأمون علیه امام رضا علیه السّلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1105
6) در احوالات حضرت ابوطالب و حضرت فاطمه بنت اسد، پدر و مادر امیر المؤمنین علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 4140
7) مالک نمونه بارز آخوند درباری بود که برای خشنودی حکومت منصور بسیاری از روایات را از کتاب خود حذف و اسقاط نمود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1023
8) منصور امر نمود تا مالک، کتاب «موطّأ» (توضیح المسائل وقت) را تدوین نماید و سپس آن را به زور تازیانه در تمام بلاد انتشار داد. شخصيتهای تاریخی بازديد: 1556
9) ریشه علوم فقهای اربعه عامه به امام صادق علیه السلام منتهی می شود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1011
10) امام احمد حنبل با استناد به کتاب و سنت لعن بر یزید و برخی از صحابه را جائز می داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 2001
11) شرح حال احمد بن حنبل یکی از ائمه اربعه اهل تسنن شخصيتهای تاریخی بازديد: 3403
12) شرح حال ابو حنیفه از ائمه فقه عامه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1995
13) رد امام صادق علیه السلام بر ابوحنیفه در مورد رأی و قیاس شخصيتهای تاریخی بازديد: 1254
14) شافعی بر خلاف ابوحنیفه عمل به رأی و قیاس را جائز نمی داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 926
15) شافعی اهل بیت پیامبر را دوست می داشت لکن به خلافت غاصبین ولایت هم معتقد بود شخصيتهای تاریخی بازديد: 975
16) اشعار شافعی در حب آل محمد علیهم السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1191
17) شرح حال محمد بن ادریس شافعی از ائمه اربعه اهل تسنّن شخصيتهای تاریخی بازديد: 1252
18) قضیه تاریخیه ننگین از عائشه: برای آنکه مردان بزرگسال با وی محرم شوند دستور می داد تا پنج بار از پستان خواهرش شیر بخورند شخصيتهای تاریخی بازديد: 5466
19) قیاس منطقی بر جواز لعن شیخین شخصيتهای تاریخی بازديد: 1620
20) علمای عامه ابوحنیفه و پیروانش را گمراه می دانند شخصيتهای تاریخی بازديد: 997
21) شهادت علمای عامه بر تهی بودن ابوحنیفه از علم شخصيتهای تاریخی بازديد: 929
22) استهزاء و مخالفتهای صریح ابوحنیفه با کتاب و سنت شخصيتهای تاریخی بازديد: 1111
23) گفتار خطیب بغدادی در ذکر موارد انحرافات عقیدتی و فتوائی ابو حنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1906
24) ابو حنیفه شریعت پیامبر را واژگون کرد و راه و مسلک آنرا مشوَش نمود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1156
25) مدت حمل زنان از نظر عامه و مدت حمل شافعی شخصيتهای تاریخی بازديد: 1422
26) ارتباط تنگاتنگ شیطان و ابوحنیفه در تمسّک به قیاس شخصيتهای تاریخی بازديد: 1207
27) اختلاف مسئله بین خدا و ابوحنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1069
28) دو کرامت چشمگیر از قبر ابوحنیفه ! ! ! شخصيتهای تاریخی بازديد: 4556
29) عبارات کوبنده بزرگان اهل سنت علیه ابو حنیفه و مذهب ساختگیش شخصيتهای تاریخی بازديد: 965
30) کیفیت نماز خواندن به فتوای ابو حنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2189
31) مخالفتهای صریح ابوحنیفه با شریعت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1082
32) مناقب ساختگی برای ابو حنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1159
33) شرح حال مالک بن انس از ائمه فقه عامه شخصيتهای تاریخی بازديد: 4031
34) شاگردی ابوحنیفه در محضر امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 3018
35) شاگردی مالک در محضر امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1070
36) نه ابومسلم خراسانی و نه ابوسلمه، هیچ کدام از اهل ولایت و طرفداران امام صادق علیه السلام نمی باشد شخصيتهای تاریخی بازديد: 2349
37) علت اساسی احضارهای بی جهت امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1000
38) امام صادق علیه السلام از بعضی از احوال مجهول عباس عموی پیامبر پرده بر می دارد شخصيتهای تاریخی بازديد: 1746
39) منصور دوانیقی در خسّت نفس و خسیس بودن و رذالت طبع، سرآمد بنی عباس بود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1259
40) منصور دوانیقی امان مؤکّد می داد و می کشت شخصيتهای تاریخی بازديد: 1243
41) منصور دوانیقی و جنایات هولناک و تکاندهنده اش شخصيتهای تاریخی بازديد: 8171
42) بسیاری از خلفای جور در ابتدای امر، اهل علم و زهد و عبادت بوده اند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1392
43) شجره خبیثه بنی امیّه – جنایات حجّاج و عبدالملک بر شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 3083
44) قیام مختار و مدح او شخصيتهای تاریخی بازديد: 1270
45) شجره خبیثه بنی امیه – بیان برخی از سیره و نهج و روش معاویه با شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1012
46) ائمّۀ چهارگانه اهل تسنّن در زمان خود از مردم عادی بوده اند شخصيتهای تاریخی بازديد: 940
47) در بیان مخالفتهای عمر با نصوص پیامبر – عمر نماز میّت را تغییر داد شخصيتهای تاریخی بازديد: 866
48) در بیان مخالفتهای عمر با نصوص پیامبر – عمر با تحریم تدوین سنّت، عامّه را دچار سرگردانی کرد شخصيتهای تاریخی بازديد: 1084
49) غارتهای معاویه توسط بسر بن ارطاة شخصيتهای تاریخی بازديد: 1911
50) غارتهای معاویه توسط ضحاک بن قیس فهری و نعمان بن بشیر شخصيتهای تاریخی بازديد: 2759
51) غارتهای معاویه بر ولایات امیر المؤمنین علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1405
52) خونخواهی دروغین معاویه از عثمان بهانه ای برای خلافت شخصيتهای تاریخی بازديد: 1596
53) شجره خبیثه بنی امیه – گزیده ای از رذالتهای معاویه لعنت الله علیه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1854
54) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات سلیمان بن عبد الملک شخصيتهای تاریخی بازديد: 1900
55) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات ولید بن عبد الملک و والیان او شخصيتهای تاریخی بازديد: 2566
56) نکاتی پیرامون شخصیت عمر بن عبد العزیز شخصيتهای تاریخی بازديد: 1252
57) اقرار عمر بن عبد العزیز بر افضلیت امیر المؤمنین علیه السلام در جریان یک مناظره شخصيتهای تاریخی بازديد: 2482
58) جنایات تکان دهنده صلاح الدین ایوبی علیه شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 53590
59) معاویه مکّار غدّار نابکار، تثبیت کننده طاغوتیت و نابودکننده آئین رسول الله شخصيتهای تاریخی بازديد: 1062
60) موسی مبرقع (فرزند امام جواد علیه السلام) مورد تأیید امام زمان خویش نبود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1971
61) نمونه ای از عناد آلوسی صاحب «تفسیر روح المعانی» علیه شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 4463
62) چرا احادیث ابوهریره از سائر اصحاب بیشتر است؟ شخصيتهای تاریخی بازديد: 1517
63) روایات ساختگی ابوهریره در فضل عثمان و معاویه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1491
64) فسق و فجور و جنایات بی شمار سمرة بن جندب و زیاد بن سمیه دست نشاندگان معاویه شخصيتهای تاریخی بازديد: 4081
65) معاویه یکّه تاز میدان نفاق و تزویر، با تغییر سنّت رسول الله، اسلام را واژگون کرد. شخصيتهای تاریخی بازديد: 1453
66) معاویه و درباریانش غرق در سفره های رنگین شخصيتهای تاریخی بازديد: 1155
67) تعابیر علمای اهل تسنّن در هجو ابوهریره شخصيتهای تاریخی بازديد: 1160
68) عالمان سنّی از اسرائیلیات و دروغ پردازیهای کعب و وهب پرده بر می دارند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1214
69) چرا عبد الملک مروان بیت المقدس را ترویج داد؟ شخصيتهای تاریخی بازديد: 2078
70) یکی از مصادیق أعظم شجره خبیثه طائفه بنی امیّه هستند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1155
71) شجره خبیثه بنی امیه – معاویه خود را امین وحی خدا می داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1217
72) شجره خبیثه بنی امیه – کسانی که در جعل خبر ید طولائی داشتند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1368
73) شجره خبیثه بنی امیه – معاویه کاتب وحی نبوده است شخصيتهای تاریخی بازديد: 2360
74) اسلام معاویه‌! شخصيتهای تاریخی بازديد: 1187
75) شجره خبیثه بنی امیه – ابو سفیان از مؤلّفة قلوبهم و از طلقاء بود شخصيتهای تاریخی بازديد: 1995
76) شجره خبیثه بنی امیه – دشمنی های آشکار ابوسفیان با پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1349
77) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات یزید پلید شخصيتهای تاریخی بازديد: 1412
78) شجره خبیثه بنی امیه – کیفیت روی کار آمدن معاویه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1194
79) شجره خبیثه بنی امیه – ابو سفیان را بهتر بشناسیم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1091
80) شجره خبیثه بنی امیه – دشمنان سرسخت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از بنی امیه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1042
81) در احوالات ابن ملجم قاتل امیرالمؤمنین علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 3032
82) افتخار ابو حنیفه به شاگردی امام صادق علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1065
83) احتمالات بسیار در اینکه ذوالقرنین کیست؟ تفسيرآيات بازديد: 9583
84) قصه ذوالقرنین تفسيرآيات بازديد: 2023
85) مخالفت اشعث بن قیس با امیرالمؤمنین علیه السّلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1722
ساختاري تعريف نشده

خدمات
Skip Navigation Links
تشريح مطالب و موضوعات معارف
دروس حوزویExpand <a href='http://www.maktabevahy.org/Services/mediaGallery/?&OId=620'>دروس حوزوی</a>
پرسش و پاسخ
کتابخانهExpand کتابخانه
گنجينه تصاوير
مقالات
تابلو اعلانات
نقشهExpand  نقشه


درباره ما | صفحه اصلی | گنجينه تصاوير | پرسش و پاسخ | تماس با ما |نقشه سايت
کلیه حقوق در انحصار پرتال مکتب وحی میباشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است