[۱۴۳۹ اِلأِثنين ۶ رمضان] [عضويت در پورتال] [ورود به پورتال]
Skip Navigation Links

1) علامه طهرانی: امید میرفت بعد از انقلاب اسلامی در حوزه ها برای تدریس اخلاق عملی و معارف شهودی تأسیساتی نوین برپا شود؛ آنهم نشد. نقد آراء غير صحيح بازديد: 7290
2) چگونه مرتاضان هندی به رموز خفیّه و اسرار غیبیّه عالم پی میبرند. نقد آراء غير صحيح بازديد: 47769
3) جلوگیری حضرت آقای حدّاد از فتنه مدّعی سیّد حسنی نقد آراء غير صحيح بازديد: 1231
4) امتحان الهی و فتنه شدید در میان اصحاب و محبّان حاج سیّد هاشم حدّاد در اثر نفهمیدن حقیقت ولایت نقد آراء غير صحيح بازديد: 1507
5) مودّت و ولاء محیی الدین نسبت به اهل بیت علیهم السلام در فتوحات نقد آراء غير صحيح بازديد: 1293
6) تحریف محدث نوری در نقل عبارت محیی الدین و پاسخ منطقی و شیوای علامه طهرانی به محدث نوری نقد آراء غير صحيح بازديد: 1353
7) امام راه است؛ و مقصد و مطلوب خداست. مجالس و محافل ما باید بر اساس توحید باشد توحيد بازديد: 1335
8) اخطار شدید علامه طهرانی به همه پویندگان طریق سعادت توحيد بازديد: 1557
9) ایراد و اشکال مرحوم فیض بر محیی الدین و جواب اجمالی علامه طهرانی بر این ایراد نقد آراء غير صحيح بازديد: 1128
10) شیخیه چه می گویند؟ و اشکالات وارده بر آنها نقد آراء غير صحيح بازديد: 1128
11) محیی الدین عربی و جمیع عرفاء، با شیخیه و حشویه و برخی از اخباریون در دو قطب متعاکس قرار دارند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1143
12) ردّ شدید صاحب روضات بر حافظ رجب بُرسی و دفاع زیبای علامه امینی از وی نقد آراء غير صحيح بازديد: 1128
13) سید کاظم رشتی و شاگردش سید علی محمد باب - رئیس فرقه ضالّه بابیّه - زائیده تفکّرات انحرافی شیخ احمد احسائی می باشند وقايع تاريخي بازديد: 1268
14) شیخ احمد احسائی و شاگردانش، گل سرسبد مخالفان با عرفان خداوندی هستند؛ که زمین را فاسد و نسل بشر را فاسد و خراب نمودند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1220
15) اشکال علاء الدوله سمنانی به شیخ محیی الدین، برهانی نیست؛ بلکه خطابه و شعر، بلکه مغالطه است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1505
16) طرح مسأله وحدت وجود با بیانی شیوا و ساده از علامه طهرانی معارف قرآني بازديد: 8081
17) اشکال مرحوم فیض کاشانی بر محیی الدین و ردّیه علاّمه طهرانی بر این اشکال نقد آراء غير صحيح بازديد: 1119
18) محیی الدین ابن عربی – تحریفات بسیاری در «فتوحات مکیّه» بعمل آمده است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1285
19) مرحوم قاضی، محیی الدین و ملاّی رومی را کامل و شیعه می دانسته اند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1071
20) محیی الدین ابن عربی – موافقت مطالب وی با عامّه در کتبی است که در حال تقیّه نوشته است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1215
21) محیی الدین ابن عربی – مطالب وی در فصّ داوودی و فصّ اسحاقی حکایت از تشیّع او می کند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1222
22) محیی الدین ابن عربی – دلالت «فصّ حکمة امامیّة فی کلمة هارونیّة» بر تشیّع وی نقد آراء غير صحيح بازديد: 943
23) محیی الدین ابن عربی – دلائلی که علماء بر تشیّع وی ذکر نموده اند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1203
24) محیی الدین ابن عربی – دلیل محدّث نیشابوری بر تشیّع وی ابطال عمل به رأی و قیاس است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1039
25) عناد احمد امین بک مصری نسبت به اهل بیت او را به جسارت نسبت به امام صادق علیه السلام واداشته است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1273
26) مطالب ناصحیح و قضاوتهای نادرست احمد امین بک مصری در تاریخ و کتابشناسی نقد آراء غير صحيح بازديد: 1912
27) عقائد فاسده و ناشایست اشاعره درباره پیغمبر و نبی نقد آراء غير صحيح بازديد: 1043
28) نظرات شیعه و اشاعره درباره حسن و قبح عقلی و پیامدهای مترتبه بر این نظریات نقد آراء غير صحيح بازديد: 3738
29) پاسخ این پرسش که «چرا انبیاء باید معصوم باشند؟» از نگاه شیعه و اهل سنت معارف قرآني بازديد: 1207
30) مبحث بسیار مهم عدل و توحید حق تعالی که تمام احکام دینیه بدان بستگی دارد از دیدگاه شیعه و اهل سنت معارف قرآني بازديد: 1438
31) مخالفت اشاعره با جمیع عقلای عالم توحيد بازديد: 1352
32) بیان بعضی از موارد اختلاف شیعه با عامه در اصول اعتقادات و معارف دینیه توحيد بازديد: 1362
33) عمل به رأی و قیاس از عظیمترین مهالک است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1425
34) رد امام صادق علیه السلام بر ابوحنیفه در مورد رأی و قیاس شخصيتهای تاریخی بازديد: 1423
35) شافعی بر خلاف ابوحنیفه عمل به رأی و قیاس را جائز نمی داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1139
36) قضیه تاریخیه ننگین از عائشه: برای آنکه مردان بزرگسال با وی محرم شوند دستور می داد تا پنج بار از پستان خواهرش شیر بخورند شخصيتهای تاریخی بازديد: 6458
37) رد استدلال مالکی ها بر جواز وطی غلام و وطی در دبر تفسيرآيات بازديد: 5815
38) بیان اصل و نسب، و هذیانها و خرافات مذاهب اربعه اهل تسنن در قالب شعر نقد آراء غير صحيح بازديد: 1769
39) اشکالات جوینی امام الحرمین بر مالک نقد آراء غير صحيح بازديد: 1499
40) اکثریت اهل تسنن در مقابل شیعه دلیل بر حقانیت اهل سنت نیست صراط مستقيم بازديد: 1832
41) اشکالات بی اساس علمای مذاهب اربعه علیه شیعه و جوابهای متین یوحنای تازه مسلمان نقد آراء غير صحيح بازديد: 1608
42) اشکالات علمای مالکی علیه مذهب حنبلی ها نقد آراء غير صحيح بازديد: 2003
43) پیروان امام احمد حنبل مذهب مالکی را رسوا می کنند نقد آراء غير صحيح بازديد: 2511
44) اشکالات پیروان ابوحنیفه بر مذهب شافعی نقد آراء غير صحيح بازديد: 2015
45) اشکالات پیروان شافعی بر مذهب ابوحنیفه نقد آراء غير صحيح بازديد: 2462
46) علمای عامه برای ارشاد و هدایت یوحنای یهودی به جان همدیگر افتادند و یکدیگر را رسوا نمودند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1356
47) گفتار خطیب بغدادی در ذکر موارد انحرافات عقیدتی و فتوائی ابو حنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2290
48) عبارات کوبنده بزرگان اهل سنت علیه ابو حنیفه و مذهب ساختگیش شخصيتهای تاریخی بازديد: 1032
49) نه ابومسلم خراسانی و نه ابوسلمه، هیچ کدام از اهل ولایت و طرفداران امام صادق علیه السلام نمی باشد شخصيتهای تاریخی بازديد: 2703
50) چرا امام صادق علیه السلام به حکومت نپرداخت؟ صراط مستقيم بازديد: 1112
51) کار امام صادق علیه السلام آفتابی نمودن اسلام حقیقی بود – ردّ نظریه احمد امین درباره امام صادق علیه السلام و تشیّع صراط مستقيم بازديد: 1259
52) نقد و بررسی تشیّع « شعبة بن حجّاج » از علمای علم رجال کتب و صحيفه ها بازديد: 1908
53) نقد و بررسی تشیّع « واقدی » صاحب کتاب « المغازی » کتب و صحيفه ها بازديد: 4367
54) قضاوت نابخردانه و مغرضانه احمد امین بک، عالم و مورخ مصری راجع به شیعه کتب و صحيفه ها بازديد: 2000
55) گناه محدثین شیعه، تشیّع آنهاست نقد آراء غير صحيح بازديد: 1407
56) عدم ذکر معروف در کتب رجالیه بر اساس مصلحة پنداری بوده است نقد آراء غير صحيح بازديد: 984
57) اثبات تشیع به چیست؟ نقد آراء غير صحيح بازديد: 1914
58) مطالبی عمیق و دقیق پیرامون حجّ از حضرت حدّاد معارف قرآني بازديد: 1448
59) حربۀ واعظان غیر متّعظ برای خُرد کردن عرفاء و عرفان، رمی به تصوّف است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1217
60) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – رسوائی ابوهریره با حدیث آفرینش در هفت روز کتب و صحيفه ها بازديد: 7460
61) توجیه نامعقول عالم سنّی در بحث با کارگر شیعی و مفتضح شدن عالم سنّی نقد آراء غير صحيح بازديد: 1226
62) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – حدیث ذُباب کتب و صحيفه ها بازديد: 4721
63) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – حدیث لا عدوی ... کتب و صحيفه ها بازديد: 2076
64) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – قطعه سنگ لباس موسی را می دزدد! کتب و صحيفه ها بازديد: 1684
65) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – سیلی زدن موسی به ملک الموت کتب و صحيفه ها بازديد: 2320
66) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – آمیزش سلیمان با صد زن در یک شب ! کتب و صحيفه ها بازديد: 2694
67) عالمان سنّی مذهب: چرا علمای عامّه ایراد کنندگان بر روایات صحیحین را تکفیر می کنند؟! نقد آراء غير صحيح بازديد: 1865
68) جانبداری ابن خلدون از سلطنت معاویه و جابجا نمودن مدار حقّ و حقیقت نقد آراء غير صحيح بازديد: 1374
69) سرانجام مباحثات طولانی علّامه طهرانی با دیگر تلامذه مرحوم آیت الله انصاری همدانی نقد آراء غير صحيح بازديد: 2623
70) بدون استاد و مراقبه و ذکر و فکر و ریاضتهای مشروعه، سلوک جز پنداری بیش نیست نقد آراء غير صحيح بازديد: 4088
71) نفوس مستعدّه چگونه تضییع می گردد؟ نقد آراء غير صحيح بازديد: 1256
72) پاسخ به اشکالات عدم لزوم استاد در مسیر الی الله نقد آراء غير صحيح بازديد: 1158
73) احتیاج به استاد با وجود امام زمان عجّل الله فرجه نقد آراء غير صحيح بازديد: 979
74) شرح ما وقع اختلافات و معارضات بعد از رحلت حضرت آیت الله انصاری نقد آراء غير صحيح بازديد: 1121
75) این مصائب بر اسلام، همه بر اساس عادل شمردن جمیع اصحاب رسول خداست نقد آراء غير صحيح بازديد: 1065
76) شجره خبیثه بنی امیه – معاویه خود را امین وحی خدا می داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1361
77) شجره خبیثه بنی امیه – جعل حدیث در فضیلت شام نقد آراء غير صحيح بازديد: 1357
78) داستان جزیره خضراء تخیّلی است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1570
79) شجره خبیثه بنی امیه – منع برخی عامه از لعن یزید نقد آراء غير صحيح بازديد: 1196
80) اقدامات مجدّانه حکومت شیعه ایران برای حفظ وحدت اسلامی، چیزی از عناد دشمنان تشیّع نکاسته است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1212
81) فاسق ملعون است؛ و کسی که نهی کند از لعن ملعون، خودش نیز ملعون است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1671
82) یکی از موارد اشتباه، حذف عبارات و اصطلاحاتی است که معرّف آئین و مکتب ماست نقد آراء غير صحيح بازديد: 1217
83) یکی از موارد اشتباه، حذف لعن بر اعداء محمد و آل محمد می باشد نقد آراء غير صحيح بازديد: 1272
84) در اسلام تریبون وجود ندارد، منبر و محراب از شعائر مختصّه اسلام است نقد آراء غير صحيح بازديد: 2470
85) استدلال غلط بر جواز لقب امام دادن نقد آراء غير صحيح بازديد: 1757
86) نامه ای انتقاد آمیز به کتاب وظیفه فرد مسلمان و پاسخ به شبهات آن نامه کتب و صحيفه ها بازديد: 1706
87) فقیه معصوم نیست و رأیش ابدی نیست نقد آراء غير صحيح بازديد: 1314
88) نیرنگ عالمان اهل تسنّن مصر در دادن لقب امام به آیة الله حاج شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء وقايع تاريخي بازديد: 1631
89) پیام برخی از روشندلان در لزوم به کار نبردن لفظ امام نقد آراء غير صحيح بازديد: 1286
90) در عرف شیعه به غیر معصوم امام نمی گویند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1511
91) توطئه چهار زندیق برای مقابله با قرآن جاودانگي و ابديت حقايق قرآني بازديد: 2443
92) امام صادق علیه السلام نظریه أرسطو در انحصار عناصر أربعه را ردّ می کند نقد آراء غير صحيح بازديد: 3658
93) بیان حضرت امام صادق علیه السلام درباره ساعات سعد و نحس نقد آراء غير صحيح بازديد: 30850
94) تشریح امام صادق علیه السلام راجع به خدایان سه گانه هندیها نقد آراء غير صحيح بازديد: 1623
95) احتجاج امام صادق علیه السلام با طبیب هندی در توحید توحيد بازديد: 2565
96) بیان عقائد برخی از فرق ملحدین (مُعَطِّلَه، مانَویَّه، مادّیّون، طبیعیّون و...) توسّط امام صادق علیه السلام نقد آراء غير صحيح بازديد: 1823
97) کتاب توحید مفضّل – طبیعت یا خدا توحيد بازديد: 1446
98) احتجاج امام صادق علیه السلام با ابن ابی العوجاء در اوصاف حق تعالی توحيد بازديد: 1789
99) سخریه ابن ابی العوجاء به حج و پاسخ امام صادق علیه السلام توحيد بازديد: 1573
100) احتمالات بسیار در اینکه ذوالقرنین کیست؟ تفسيرآيات بازديد: 10143
101) قول صحیح در فرازی از فرمایش امام حسین علیه السلام در روز عاشوراء: و لا أقرّ لکم قرار العبید نقد آراء غير صحيح بازديد: 1470
ساختاري تعريف نشده

خدمات
Skip Navigation Links
تشريح مطالب و موضوعات معارف
دروس حوزویExpand <a href='http://www.maktabevahy.org/Services/mediaGallery/?&OId=620'>دروس حوزوی</a>
پرسش و پاسخ
کتابخانهExpand کتابخانه
گنجينه تصاوير
مقالات
تابلو اعلانات
نقشهExpand  نقشه


درباره ما | صفحه اصلی | گنجينه تصاوير | پرسش و پاسخ | تماس با ما |نقشه سايت
کلیه حقوق در انحصار پرتال مکتب وحی میباشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است