[۱۴۳۹ اِسَّبِت ۳ جمادي الاولي] [عضويت در پورتال] [ورود به پورتال]
Skip Navigation Links

1) علامه طهرانی: امید میرفت بعد از انقلاب اسلامی در حوزه ها برای تدریس اخلاق عملی و معارف شهودی تأسیساتی نوین برپا شود؛ آنهم نشد. نقد آراء غير صحيح بازديد: 6881
2) چگونه مرتاضان هندی به رموز خفیّه و اسرار غیبیّه عالم پی میبرند. نقد آراء غير صحيح بازديد: 44954
3) جلوگیری حضرت آقای حدّاد از فتنه مدّعی سیّد حسنی نقد آراء غير صحيح بازديد: 1202
4) امتحان الهی و فتنه شدید در میان اصحاب و محبّان حاج سیّد هاشم حدّاد در اثر نفهمیدن حقیقت ولایت نقد آراء غير صحيح بازديد: 1431
5) مودّت و ولاء محیی الدین نسبت به اهل بیت علیهم السلام در فتوحات نقد آراء غير صحيح بازديد: 1209
6) تحریف محدث نوری در نقل عبارت محیی الدین و پاسخ منطقی و شیوای علامه طهرانی به محدث نوری نقد آراء غير صحيح بازديد: 1289
7) امام راه است؛ و مقصد و مطلوب خداست. مجالس و محافل ما باید بر اساس توحید باشد توحيد بازديد: 1304
8) اخطار شدید علامه طهرانی به همه پویندگان طریق سعادت توحيد بازديد: 1449
9) ایراد و اشکال مرحوم فیض بر محیی الدین و جواب اجمالی علامه طهرانی بر این ایراد نقد آراء غير صحيح بازديد: 1059
10) شیخیه چه می گویند؟ و اشکالات وارده بر آنها نقد آراء غير صحيح بازديد: 1075
11) محیی الدین عربی و جمیع عرفاء، با شیخیه و حشویه و برخی از اخباریون در دو قطب متعاکس قرار دارند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1092
12) ردّ شدید صاحب روضات بر حافظ رجب بُرسی و دفاع زیبای علامه امینی از وی نقد آراء غير صحيح بازديد: 1067
13) سید کاظم رشتی و شاگردش سید علی محمد باب - رئیس فرقه ضالّه بابیّه - زائیده تفکّرات انحرافی شیخ احمد احسائی می باشند وقايع تاريخي بازديد: 1185
14) شیخ احمد احسائی و شاگردانش، گل سرسبد مخالفان با عرفان خداوندی هستند؛ که زمین را فاسد و نسل بشر را فاسد و خراب نمودند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1145
15) اشکال علاء الدوله سمنانی به شیخ محیی الدین، برهانی نیست؛ بلکه خطابه و شعر، بلکه مغالطه است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1447
16) طرح مسأله وحدت وجود با بیانی شیوا و ساده از علامه طهرانی معارف قرآني بازديد: 7507
17) اشکال مرحوم فیض کاشانی بر محیی الدین و ردّیه علاّمه طهرانی بر این اشکال نقد آراء غير صحيح بازديد: 1091
18) محیی الدین ابن عربی – تحریفات بسیاری در «فتوحات مکیّه» بعمل آمده است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1177
19) مرحوم قاضی، محیی الدین و ملاّی رومی را کامل و شیعه می دانسته اند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1006
20) محیی الدین ابن عربی – موافقت مطالب وی با عامّه در کتبی است که در حال تقیّه نوشته است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1146
21) محیی الدین ابن عربی – مطالب وی در فصّ داوودی و فصّ اسحاقی حکایت از تشیّع او می کند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1153
22) محیی الدین ابن عربی – دلالت «فصّ حکمة امامیّة فی کلمة هارونیّة» بر تشیّع وی نقد آراء غير صحيح بازديد: 876
23) محیی الدین ابن عربی – دلائلی که علماء بر تشیّع وی ذکر نموده اند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1138
24) محیی الدین ابن عربی – دلیل محدّث نیشابوری بر تشیّع وی ابطال عمل به رأی و قیاس است نقد آراء غير صحيح بازديد: 978
25) عناد احمد امین بک مصری نسبت به اهل بیت او را به جسارت نسبت به امام صادق علیه السلام واداشته است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1204
26) مطالب ناصحیح و قضاوتهای نادرست احمد امین بک مصری در تاریخ و کتابشناسی نقد آراء غير صحيح بازديد: 1809
27) عقائد فاسده و ناشایست اشاعره درباره پیغمبر و نبی نقد آراء غير صحيح بازديد: 997
28) نظرات شیعه و اشاعره درباره حسن و قبح عقلی و پیامدهای مترتبه بر این نظریات نقد آراء غير صحيح بازديد: 3543
29) پاسخ این پرسش که «چرا انبیاء باید معصوم باشند؟» از نگاه شیعه و اهل سنت معارف قرآني بازديد: 1132
30) مبحث بسیار مهم عدل و توحید حق تعالی که تمام احکام دینیه بدان بستگی دارد از دیدگاه شیعه و اهل سنت معارف قرآني بازديد: 1369
31) مخالفت اشاعره با جمیع عقلای عالم توحيد بازديد: 1273
32) بیان بعضی از موارد اختلاف شیعه با عامه در اصول اعتقادات و معارف دینیه توحيد بازديد: 1290
33) عمل به رأی و قیاس از عظیمترین مهالک است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1341
34) رد امام صادق علیه السلام بر ابوحنیفه در مورد رأی و قیاس شخصيتهای تاریخی بازديد: 1372
35) شافعی بر خلاف ابوحنیفه عمل به رأی و قیاس را جائز نمی داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1074
36) قضیه تاریخیه ننگین از عائشه: برای آنکه مردان بزرگسال با وی محرم شوند دستور می داد تا پنج بار از پستان خواهرش شیر بخورند شخصيتهای تاریخی بازديد: 6137
37) رد استدلال مالکی ها بر جواز وطی غلام و وطی در دبر تفسيرآيات بازديد: 5649
38) بیان اصل و نسب، و هذیانها و خرافات مذاهب اربعه اهل تسنن در قالب شعر نقد آراء غير صحيح بازديد: 1692
39) اشکالات جوینی امام الحرمین بر مالک نقد آراء غير صحيح بازديد: 1422
40) اکثریت اهل تسنن در مقابل شیعه دلیل بر حقانیت اهل سنت نیست صراط مستقيم بازديد: 1757
41) اشکالات بی اساس علمای مذاهب اربعه علیه شیعه و جوابهای متین یوحنای تازه مسلمان نقد آراء غير صحيح بازديد: 1540
42) اشکالات علمای مالکی علیه مذهب حنبلی ها نقد آراء غير صحيح بازديد: 1947
43) پیروان امام احمد حنبل مذهب مالکی را رسوا می کنند نقد آراء غير صحيح بازديد: 2404
44) اشکالات پیروان ابوحنیفه بر مذهب شافعی نقد آراء غير صحيح بازديد: 1955
45) اشکالات پیروان شافعی بر مذهب ابوحنیفه نقد آراء غير صحيح بازديد: 2385
46) علمای عامه برای ارشاد و هدایت یوحنای یهودی به جان همدیگر افتادند و یکدیگر را رسوا نمودند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1287
47) گفتار خطیب بغدادی در ذکر موارد انحرافات عقیدتی و فتوائی ابو حنیفه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2147
48) عبارات کوبنده بزرگان اهل سنت علیه ابو حنیفه و مذهب ساختگیش شخصيتهای تاریخی بازديد: 1008
49) نه ابومسلم خراسانی و نه ابوسلمه، هیچ کدام از اهل ولایت و طرفداران امام صادق علیه السلام نمی باشد شخصيتهای تاریخی بازديد: 2580
50) چرا امام صادق علیه السلام به حکومت نپرداخت؟ صراط مستقيم بازديد: 1076
51) کار امام صادق علیه السلام آفتابی نمودن اسلام حقیقی بود – ردّ نظریه احمد امین درباره امام صادق علیه السلام و تشیّع صراط مستقيم بازديد: 1192
52) نقد و بررسی تشیّع « شعبة بن حجّاج » از علمای علم رجال کتب و صحيفه ها بازديد: 1828
53) نقد و بررسی تشیّع « واقدی » صاحب کتاب « المغازی » کتب و صحيفه ها بازديد: 4121
54) قضاوت نابخردانه و مغرضانه احمد امین بک، عالم و مورخ مصری راجع به شیعه کتب و صحيفه ها بازديد: 1957
55) گناه محدثین شیعه، تشیّع آنهاست نقد آراء غير صحيح بازديد: 1331
56) عدم ذکر معروف در کتب رجالیه بر اساس مصلحة پنداری بوده است نقد آراء غير صحيح بازديد: 956
57) اثبات تشیع به چیست؟ نقد آراء غير صحيح بازديد: 1846
58) مطالبی عمیق و دقیق پیرامون حجّ از حضرت حدّاد معارف قرآني بازديد: 1369
59) حربۀ واعظان غیر متّعظ برای خُرد کردن عرفاء و عرفان، رمی به تصوّف است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1139
60) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – رسوائی ابوهریره با حدیث آفرینش در هفت روز کتب و صحيفه ها بازديد: 7113
61) توجیه نامعقول عالم سنّی در بحث با کارگر شیعی و مفتضح شدن عالم سنّی نقد آراء غير صحيح بازديد: 1156
62) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – حدیث ذُباب کتب و صحيفه ها بازديد: 4484
63) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – حدیث لا عدوی ... کتب و صحيفه ها بازديد: 1945
64) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – قطعه سنگ لباس موسی را می دزدد! کتب و صحيفه ها بازديد: 1566
65) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – سیلی زدن موسی به ملک الموت کتب و صحيفه ها بازديد: 2218
66) روایات دروغین در صحیح مسلم و بخاری – آمیزش سلیمان با صد زن در یک شب ! کتب و صحيفه ها بازديد: 2609
67) عالمان سنّی مذهب: چرا علمای عامّه ایراد کنندگان بر روایات صحیحین را تکفیر می کنند؟! نقد آراء غير صحيح بازديد: 1794
68) جانبداری ابن خلدون از سلطنت معاویه و جابجا نمودن مدار حقّ و حقیقت نقد آراء غير صحيح بازديد: 1347
69) سرانجام مباحثات طولانی علّامه طهرانی با دیگر تلامذه مرحوم آیت الله انصاری همدانی نقد آراء غير صحيح بازديد: 2491
70) بدون استاد و مراقبه و ذکر و فکر و ریاضتهای مشروعه، سلوک جز پنداری بیش نیست نقد آراء غير صحيح بازديد: 3902
71) نفوس مستعدّه چگونه تضییع می گردد؟ نقد آراء غير صحيح بازديد: 1229
72) پاسخ به اشکالات عدم لزوم استاد در مسیر الی الله نقد آراء غير صحيح بازديد: 1093
73) احتیاج به استاد با وجود امام زمان عجّل الله فرجه نقد آراء غير صحيح بازديد: 952
74) شرح ما وقع اختلافات و معارضات بعد از رحلت حضرت آیت الله انصاری نقد آراء غير صحيح بازديد: 1065
75) این مصائب بر اسلام، همه بر اساس عادل شمردن جمیع اصحاب رسول خداست نقد آراء غير صحيح بازديد: 1043
76) شجره خبیثه بنی امیه – معاویه خود را امین وحی خدا می داند شخصيتهای تاریخی بازديد: 1319
77) شجره خبیثه بنی امیه – جعل حدیث در فضیلت شام نقد آراء غير صحيح بازديد: 1300
78) داستان جزیره خضراء تخیّلی است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1508
79) شجره خبیثه بنی امیه – منع برخی عامه از لعن یزید نقد آراء غير صحيح بازديد: 1146
80) اقدامات مجدّانه حکومت شیعه ایران برای حفظ وحدت اسلامی، چیزی از عناد دشمنان تشیّع نکاسته است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1170
81) فاسق ملعون است؛ و کسی که نهی کند از لعن ملعون، خودش نیز ملعون است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1583
82) یکی از موارد اشتباه، حذف عبارات و اصطلاحاتی است که معرّف آئین و مکتب ماست نقد آراء غير صحيح بازديد: 1191
83) یکی از موارد اشتباه، حذف لعن بر اعداء محمد و آل محمد می باشد نقد آراء غير صحيح بازديد: 1244
84) در اسلام تریبون وجود ندارد، منبر و محراب از شعائر مختصّه اسلام است نقد آراء غير صحيح بازديد: 2369
85) استدلال غلط بر جواز لقب امام دادن نقد آراء غير صحيح بازديد: 1700
86) نامه ای انتقاد آمیز به کتاب وظیفه فرد مسلمان و پاسخ به شبهات آن نامه کتب و صحيفه ها بازديد: 1631
87) فقیه معصوم نیست و رأیش ابدی نیست نقد آراء غير صحيح بازديد: 1255
88) نیرنگ عالمان اهل تسنّن مصر در دادن لقب امام به آیة الله حاج شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء وقايع تاريخي بازديد: 1577
89) پیام برخی از روشندلان در لزوم به کار نبردن لفظ امام نقد آراء غير صحيح بازديد: 1257
90) در عرف شیعه به غیر معصوم امام نمی گویند نقد آراء غير صحيح بازديد: 1480
91) توطئه چهار زندیق برای مقابله با قرآن جاودانگي و ابديت حقايق قرآني بازديد: 2392
92) امام صادق علیه السلام نظریه أرسطو در انحصار عناصر أربعه را ردّ می کند نقد آراء غير صحيح بازديد: 3394
93) بیان حضرت امام صادق علیه السلام درباره ساعات سعد و نحس نقد آراء غير صحيح بازديد: 29751
94) تشریح امام صادق علیه السلام راجع به خدایان سه گانه هندیها نقد آراء غير صحيح بازديد: 1582
95) احتجاج امام صادق علیه السلام با طبیب هندی در توحید توحيد بازديد: 2445
96) بیان عقائد برخی از فرق ملحدین (مُعَطِّلَه، مانَویَّه، مادّیّون، طبیعیّون و...) توسّط امام صادق علیه السلام نقد آراء غير صحيح بازديد: 1711
97) کتاب توحید مفضّل – طبیعت یا خدا توحيد بازديد: 1379
98) احتجاج امام صادق علیه السلام با ابن ابی العوجاء در اوصاف حق تعالی توحيد بازديد: 1729
99) سخریه ابن ابی العوجاء به حج و پاسخ امام صادق علیه السلام توحيد بازديد: 1504
100) احتمالات بسیار در اینکه ذوالقرنین کیست؟ تفسيرآيات بازديد: 9954
101) قول صحیح در فرازی از فرمایش امام حسین علیه السلام در روز عاشوراء: و لا أقرّ لکم قرار العبید نقد آراء غير صحيح بازديد: 1410
ساختاري تعريف نشده

خدمات
Skip Navigation Links
تشريح مطالب و موضوعات معارف
دروس حوزویExpand <a href='http://www.maktabevahy.org/Services/mediaGallery/?&OId=620'>دروس حوزوی</a>
پرسش و پاسخ
کتابخانهExpand کتابخانه
گنجينه تصاوير
مقالات
تابلو اعلانات
نقشهExpand  نقشه


درباره ما | صفحه اصلی | گنجينه تصاوير | پرسش و پاسخ | تماس با ما |نقشه سايت
کلیه حقوق در انحصار پرتال مکتب وحی میباشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است