[۱۴۴۰ اِجُّمعَة ۱۵ رجب] [عضويت در پورتال] [ورود به پورتال]
Skip Navigation Links

1) جلوگیری حضرت آقای حدّاد از فتنه مدّعی سیّد حسنی نقد آراء غير صحيح بازديد: 1291
2) محیی الدین ابن عربی – موافقت مطالب وی با عامّه در کتبی است که در حال تقیّه نوشته است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1273
3) واقفیّه بخاطر پول و ذخائر دنیوی، امامت امام هشتم را انکار نمودند. وقايع تاريخي بازديد: 1213
4) تحلیل و بررسی سیاست شیطانیّه مأمون علیه امام رضا علیه السّلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1252
5) علّت اشتهار امام رضا علیه السّلام به امام غریب وقايع تاريخي بازديد: 1221
6) شیعه مبانی و معارف خود را از منبعی اخذ می کند که شیاطین و نفسانیات و وساوس ابلیس ابداً بدان راه ندارد معارف قرآني بازديد: 1181
7) اساس و ریشه اختلاف بین شیعه و سنّی امامت بازديد: 2876
8) مطالب ناصحیح و قضاوتهای نادرست احمد امین بک مصری در تاریخ و کتابشناسی نقد آراء غير صحيح بازديد: 2021
9) بیان سرفصل های اختلافات میان شیعه و اهل سنّت امامت بازديد: 1354
10) قیاس منطقی بر جواز لعن شیخین شخصيتهای تاریخی بازديد: 1893
11) اکثریت اهل تسنن در مقابل شیعه دلیل بر حقانیت اهل سنت نیست صراط مستقيم بازديد: 1927
12) ترسیم مدرسه و علوم و شاگردان امام صادق علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1792
13) امام جعفر صادق علیه السلام در مدینه حبس نظر بودند تاريخ شيعه بازديد: 1157
14) معلی بن خنیس از موثقین راویان و اصحاب امام صادق علیه السلام را بدلیل عدم تقیه کشتند تاريخ شيعه بازديد: 3491
15) چه بسیاری از امامان به واسطه بیان یک حکم واقعی در برابر جباران و ستمکاران روزگار، جان خود را داده اند صراط مستقيم بازديد: 1363
16) سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر امام رضا علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1948
17) تاریخ شیعه در عصر امام کاظم علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1570
18) سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر امام جعفر صادق علیه السلام کتب و صحيفه ها بازديد: 1933
19) سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر امام محمد باقر علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1429
20) شجره خبیثه بنی امیّه – جنایات حجّاج و عبدالملک بر شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 3559
21) پیش از پیدایش عصر امام صادق علیه السلام تقیّه در میان شیعه رائج و حافظ ایشان بوده است تاريخ شيعه بازديد: 1589
22) قیام مختار و مدح او شخصيتهای تاریخی بازديد: 1423
23) نهضت مختار پس از قیام توّابین وقايع تاريخي بازديد: 3777
24) سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر امام زین العابدین علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1215
25) سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر سید الشهداء علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1070
26) شیعه در عصر امام حسن مجتبی علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 2103
27) سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر امام حسن مجتبی علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1231
28) سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر امیر المؤمنین علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1069
29) سیر علوم و تاریخ شیعه در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقايع تاريخي بازديد: 1105
30) استدلال محمدکردعلی، عالم غیر شیعی در وجود شیعه در زمان پیامبر تاريخ شيعه بازديد: 1540
31) تشیع جان و روح اسلام است؛ و رسول خدا نخستین منادی تشیع می باشند صراط مستقيم بازديد: 1433
32) در آن زمان که مخالفین نشر علم، راویان حدیث را شلاق می زدند، شیعه راهی جز نشر علم نداشت تاريخ شيعه بازديد: 1336
33) تقدم شیعه در علم انشاء و کتابت کتب و صحيفه ها بازديد: 1651
34) تقدم شیعه در علم لغت کتب و صحيفه ها بازديد: 1988
35) تقدّم‌ شيعه‌ در علم‌ اخبار و تواريخ کتب و صحيفه ها بازديد: 1312
36) تقدّم‌ شيعه‌ در تصنيف‌ علوم‌ جغرافيا در صدر اسلام کتب و صحيفه ها بازديد: 1700
37) تقدم شیعه در علم مکارم اخلاق کتب و صحيفه ها بازديد: 1564
38) تقدم شیعه در علم کلام کتب و صحيفه ها بازديد: 1974
39) تقدم شیعه در علم فقه تاريخ شيعه بازديد: 1307
40) تقدم‌ شيعه‌ در علم‌ رجال و درايه‌ کتب و صحيفه ها بازديد: 2245
41) تقدم شیعه در علم حدیث کتب و صحيفه ها بازديد: 1472
42) پیشگامی شیعه در علوم مختلفه قرآن کتب و صحيفه ها بازديد: 1305
43) تقدم شیعه در پایه گذاری علوم اسلامی تاريخ شيعه بازديد: 1335
44) گناه محدثین شیعه، تشیّع آنهاست نقد آراء غير صحيح بازديد: 1510
45) یکصد تن از مشایخ شیعه که از شیوخ روایت عامه اند تاريخ شيعه بازديد: 1095
46) علت وابستگی شدید عامه به راویان شیعه، بی نظیر بودن راویان شیعی در حفظ و اتقان و ورع می باشد تاريخ شيعه بازديد: 1278
47) شیعه و شعر و شعراء تفسيرآيات بازديد: 2298
48) مصنفین شیعه – سیر تدوین تا نیمه قرن پنجم کتب و صحيفه ها بازديد: 1084
49) مستشار عبد الحلیم جندی مصری: سبقت گرفتن در تدوین فضیلتی است برای شیعه کتب و صحيفه ها بازديد: 1251
50) مصنفین شیعه – صاحبان تدوین از اصحاب امام کاظم تا امام عسکری علیهم السلام تاريخ شيعه بازديد: 1282
51) پیشگامان علم و درایت از اصحاب امام صادق علیه السلام کتب و صحيفه ها بازديد: 1391
52) مصنّفین شیعه – کتابت حدیث عمدتاً توسّط تابعین از شیعه صورت گرفته است تاريخ شيعه بازديد: 1260
53) علّت یگانگی مذهب تشیّع و تعدّد مذاهب اهل سنّت صراط مستقيم بازديد: 1795
54) شیعه به پیروی از ائمّۀ خود حدیث را می نوشتند تاريخ شيعه بازديد: 984
55) پیشوایان تشیّع با تمسّک به قرآن، لوادار مکتب علم و قلم و تحریر و تدوین بودند تفسيرآيات بازديد: 1555
56) حکایت ابوالأسود دؤلی و اشعار وی در مرثیه امیر المؤمنین علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1920
57) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات معاویه پس از شهادت امیر المؤمنین علیه السلام وقايع تاريخي بازديد: 2607
58) غارتهای معاویه توسط بسر بن ارطاة شخصيتهای تاریخی بازديد: 2260
59) غارتهای معاویه توسط ضحاک بن قیس فهری و نعمان بن بشیر شخصيتهای تاریخی بازديد: 3148
60) خطبه امیر المؤمنین علیه السلام در گلایه از سستی اصحاب خود در مقابل معاویه تاريخ شيعه بازديد: 978
61) غارتهای معاویه بر ولایات امیر المؤمنین علیه السلام شخصيتهای تاریخی بازديد: 1763
62) شجره خبیثه بنی امیه – گزیده ای از رذالتهای معاویه لعنت الله علیه شخصيتهای تاریخی بازديد: 2197
63) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات سلیمان بن عبد الملک شخصيتهای تاریخی بازديد: 2705
64) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات ولید بن عبد الملک و والیان او شخصيتهای تاریخی بازديد: 3278
65) از اصول مسلّمه و ارکان عالیه شیعه و تشیّع لعن بر اعداء محمّد و آل محمّد صلوات الله علیهم می باشد صراط مستقيم بازديد: 1425
66) ادب و فرهنگ شیعه بنیان و اساس فرهنگها و نمایانگر مشکلات اجتماعی شیعیان (در طول تاریخ) تاريخ شيعه بازديد: 1275
67) وجه تمایز شیعه و اهل سنّت در مواجهه با حقائق صراط مستقيم بازديد: 1302
68) شهر «حلب» ستاره درخشان در بلاد شیعه تاريخ شيعه بازديد: 2245
69) جنایات تکان دهنده صلاح الدین ایوبی علیه شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 70077
70) کربلا محل ظهور و بروز حقد و کینه ها علیه اهل بیت – حمله ددمنشانه وهابیون به کربلا ( سال 1216 ه.ق ) وقايع تاريخي بازديد: 1308
71) ابوبکر و عمر نخستین سازندگان دروغ تاريخ شيعه بازديد: 2811
72) شجره خبیثه بنی امیه و حکومت آنها ثمره شوم سقیفه بنی ساعده وقايع تاريخي بازديد: 3413
73) کربلا محلّ ظهور و بروز حقد و کینه ها علیه اهل بیت – حمله و قتل عام نجیب پاشا در کربلا (سال 1258 ه.ق) وقايع تاريخي بازديد: 1707
74) نمونه ای از عناد آلوسی صاحب «تفسیر روح المعانی» علیه شیعه شخصيتهای تاریخی بازديد: 5968
75) جوائز کلان معاویه برای جعل حدیث بر ضدّ علیّ علیه السلام وقايع تاريخي بازديد: 1714
76) جانبداری ابن خلدون از سلطنت معاویه و جابجا نمودن مدار حقّ و حقیقت نقد آراء غير صحيح بازديد: 1426
77) این مصائب بر اسلام، همه بر اساس عادل شمردن جمیع اصحاب رسول خداست نقد آراء غير صحيح بازديد: 1103
78) شجره خبیثه بنی امیه – رواج بازار جعل حدیث بخصوص در زمان معاویه وقايع تاريخي بازديد: 2987
79) داستان جزیره خضراء تخیّلی است نقد آراء غير صحيح بازديد: 1637
80) شجره خبیثه بنی امیّه – بنی امیّه و ابوسفیان پیوسته در انتظار مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند تاريخ شيعه بازديد: 1563
81) شجره خبیثه بنی امیه – ابو سفیان از مؤلّفة قلوبهم و از طلقاء بود شخصيتهای تاریخی بازديد: 2416
82) شجره خبیثه بنی امیه – دشمنی های آشکار ابوسفیان با پیامیر صلی الله علیه و آله و سلم شخصيتهای تاریخی بازديد: 1582
83) شجره خبیثه بنی امیه – جنایات یزید پلید شخصيتهای تاریخی بازديد: 1735
84) شیعه و دو اصل مهمّ تولّی و تبرّی تاريخ شيعه بازديد: 1919
85) شجره خبیثه بنی امیه – کیفیت روی کار آمدن معاویه شخصيتهای تاریخی بازديد: 1493
86) یکی از موارد اشتباه، حذف عبارات و اصطلاحاتی است که معرّف آئین و مکتب ماست نقد آراء غير صحيح بازديد: 1265
87) یکی از موارد اشتباه، حذف لعن بر اعداء محمد و آل محمد می باشد نقد آراء غير صحيح بازديد: 1320
88) در عرف شیعه به غیر معصوم، امام نمی گویند تاريخ شيعه بازديد: 1134
89) معنای امام در شیعه و انحصار آن در ائمّه اثنا عشر علیهم السلام معارف قرآني بازديد: 3119
90) پیدایش امکان نشر علم برای امام صادق علیه السلام تاريخ شيعه بازديد: 1247
91) ادوار حیات شیعه و علّت نامگذاری آن به مذهب جعفری امامت بازديد: 2280
92) کیفیت مدرسه علمیه امام ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام صراط مستقيم بازديد: 1490
93) خطبه غرّای حضرت سید الشهداء علیه السلام در روز عاشوراء تاريخ شيعه بازديد: 1261
94) خطبه حضرت امام حسین علیه السلام در صبح عاشورا تاريخ شيعه بازديد: 1446
95) خطبه حضرت سيدالشهداء عليه‌السلام براي اصحاب خود و اصحاب حُرّ صراط مستقيم بازديد: 1618
96) خطبه حضرت‌ امام‌ حسين‌ عليه‌السلام در وقت ممانعت حُرّ بن یزید تاريخ شيعه بازديد: 1175
97) خطبه امام حسین علیه السلام در سرزمین مِنی قبل از مرگ معاویه راجع به تبليغ ولايت تاريخ شيعه بازديد: 3348
98) اختناق شدید در دوران‌ امامت‌ حضرت‌ امام‌ حسن‌ مجتبي‌ و حضرت‌ سيّد الشّهداء عليهما السّلام تاريخ شيعه بازديد: 1355
99) پس از واقعه صفّین و نهروان بر امیرالمؤمنین علیه السّلام چه گذشت؟ وقايع تاريخي بازديد: 1512
ساختاري تعريف نشده

خدمات
Skip Navigation Links
تشريح مطالب و موضوعات معارف
دروس حوزویExpand <a href='http://www.maktabevahy.org/Services/mediaGallery/?&OId=620'>دروس حوزوی</a>
پرسش و پاسخ
کتابخانهExpand کتابخانه
گنجينه تصاوير
مقالات
تابلو اعلانات
نقشهExpand  نقشه


درباره ما | صفحه اصلی | گنجينه تصاوير | پرسش و پاسخ | تماس با ما |نقشه سايت
کلیه حقوق در انحصار پرتال مکتب وحی میباشد. استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است